Kestävää kiertotalousliiketoimintaa

Kestäväkehitys

Kestävä kehitys on paikallista ja globaalia yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on. Tähän päästään niin, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. - Wikipedia -


Kiertotalous

Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Usein tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä digitaalisiin ratkaisuihin perustuvalla älykkyydellä.

Lähtökohtana tulisikin olla arvon mahdollisimman tehokas kierto ja jätteen synnyn ehkäisy, ei siis jätteen määrällisesti mahdollisimman suuri hyödyntäminen raaka-aineena tai energiana.

Kiertotalouden tausta-ajatuksena on, että ihmiskunta ei pysty käyttämään loputtomasti neitseellisiä luonnonvaroja, vaan tarvitaan viisaampaa resurssien käyttöä ja siirtymistä pois lineaarisesta ”take-make-waste”-mallista. - Wikipedia -


Kestävää kiertotalousliiketoimintaa

Kestävä liiketoiminta on parhaimmillaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen kombinaation. Teollisuuden sivuvirroista muodostetaan uusia kierrätystuotteita ympäristöystävällisesti luonnonvaroja säästäen. Uuden kierrätystuotteen tuotanto ja uusiokäyttö pitää olla sosiaalisesti hyväksyttäviä. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kierrätysliiketoiminta on toteutettu yhteistyössä eri toimialoilla toimivien yritysten kanssa. Kierrätys- ja uusiokäyttö tarjotaan palveluna teollisuuden sivuvirtojen tuottajille. Kestävällä kiertotalousliiketoiminnalla työllistetään ihmisiä eri prosessin vaiheissa eri yrityksissä. Ennen kuin teollisuuden sivuvirta on uusiokäytössä uutena kierrätystuotteena tarvitaan paljon erilaista työtä kuten, tuotanto, tutkimus- ja laadunvalvonta, kuljetusta, pakkaus, markkinointi, myynti ja johtamista. Kestävässä kiertotalousliiketoiminnassa pitäisi tuottaa korkean jalostusasteen uusiotuotteita, joilla on markkina-arvoa. Silloin saavutetaan kestävän kehityksen viimeinen osa eli taloudellisuus. Kiertotalous ei toimi, ellei kierrätys- ja uusiokäyttö ole riittävän kannattavaa ja houkuttelevaa verrattuna nykyiseen lineaariseen ratkaisuun. Jokaiselle kierrätysketjun osatekijälle pitää pystyä maksamaan korvaus tehdystä työstä. Liian useasti julkisuudessa esitetyt kiertotalousesimerkit eivät toteuta kestävän kehityksen kolmea perusedellytystä. Taloudellisuus perusteita ei ole olemassa tai talous perustuu tukiin.  

Ota meihin yhteyttä, niin kehitetään kestävää kiertotalousliiketoimintaa!

 

Malliesimerkkejä kestävistä kiertotalousratkaisuista

Kuinka bioperäinen tuhkakierrätys tukee biomassan kiertoa. Artikkeli englanniksi