Tecwill Granulators

Tecwill Granulators Oy - hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja industrins sidoströmmar.

Tillsammans med kunden söker vi det bästa, mest hållbara och effektiva sättet att utnyttja sidoströmmar. Vi löser problemet, garanterar lösningens funktionalitet och utvecklar lösningen för att möta framtidens krav. Vårt mål är att skapa en långvarig och aktiv kundrelation.

Att utnyttja industrins sidoströmmar är nutid. Genom att återanvända industrins sidoströmmar minskar vi belastningen på miljön, sparar naturresurser, skapar ny hållbar affärsverksamhet och bygger ett bättre och mer hållbart samhälle.

Att behandla sidoströmmar med de gamla metoderna är dyrt och miljöbelastande men vi erbjuder ett nytt sätt att skapa hållbar och lönsam affärsverksamhet genom återanvändning av sidoströmmar.

Tecwill Granulators OY:s verksamhet styrs av följande centrala värden: respekt för miljön genom att skapa lösningar som sparar naturresurser, förmåga att förstå kundens behov samt kontinuerlig utveckling av verksamheten och personalens kunnande. Tecwill Granulators Oy hör till Tecwill-koncernen.


Kontakta oss!

Fyll i formuläret och skicka det till oss. En av våra experter kommer att kontakta dig snart.