Granulering och blandning

Tecwill Granulators Oy:s produkter möjliggör en effektiv behandling och återanvändning av industrins sidoströmmar. Produkter som vi erbjuder kommer att vara en viktig del i kundens affärsverksamhet. 


Granulering - Pelletering

Tecwill-granuleringssystemet granulerar effektivt industrins stoftformiga och finkorniga sidoströmmar till korn. De korn som bildas kan antingen återföras till den normala produktionsprocessen eller utnyttjas för nya ändamål. Test granulering tjänst kan användas för att säkerställa granulering av sidoströmmar.
Onödig och miljöbelastande deponering av sidoströmmar kan undvikas.

Sidoströmmar som kan återanvändas med hjälp av den effektiviserade produktionsprocessen skapar positiv miljövänlig image. Produktionsbortfallet minskar, det uppstår försäljningsintäkter och dessutom sparas pengar när miljöskatter och behandlingsavgifter för deponering inte behöver betalas.

Granulering - Pelletering


Blandning

Tecwill bladningssystem är lämpliga för bladning och stabilisering av olikartade material,massor, askor och förorenade jordar. Den stabiliserade massan kan användas som alternativt material vid jordbyggnad eller slutförvaras när den har stabiliserats på ett säkert sätt. Onödig och miljöbelastande deponering av sidoströmmar minimeras. Återanvändningen av sidoströmmar innebär besparingar såväl i naturresurser som i reda pengar: miljöskatter och behandlingsavgifter för deponering behöver inte betalas. Dessutom skapar företaget hållbar affärsverksamhet och positiv miljövänlig image samt genererar försäljningsintäkter.

Tecwill bladningsstation representerar ett nytt tankesätt inom blandning och stabilisering. Blandningsstationen görs helt färdig i fabrik och levereras till kunden enligt önskad tidspunkt. Kunden kan flytta stationen till en annan plats om produktionsfaktorer eller marknadsläget ändras.

Blandning

Kontakta oss!

Fyll i formuläret och skicka det till oss. En av våra experter kommer att kontakta dig snart.