Biotuhkanrakeistus Kestävää liiketoimintaa

Biovoimalaitosten seospoltosta syntyy sivuvirtana arvokasta lentotuhkaa, joka on päätynyt aikaisemmin kaatopaikalle läjitykseen. Biomassaa polttavia voimalaitoksia on markkinoitu ympäristöystävällisinä vaihtoehtoina, mutta sivuvirtojen hyödyntäminen on unohdettu. Uusiutuva energia ei lisäänny luonnossa, ellei alkuperäistä ravinnekiertoa saada palautettua. 

Biolentotuhka on erinomaista tuhkalannoitetta. Tuhkalannoitus on hyvä sijoitus luonnolle ja yksi kannattavimmista investoinneista metsänomistajille.    

Tuhkan hyötykäytölle on hyvät edellytykset ja markkinat. Me autamme energiantuottajia muodostamaan sivuvirtojen hyödyntämisestä kestävää liiketoimintaa. Tuhkan hyödyntäminen ei ole pelkästään pölyävän lentotuhkan rakeistamista vaan se on sarja toimintoja, joiden avulla lentotuhkasta muodostuu kaupallista tuotetta, joka levitetään lopuksi metsään lannoitteeksi.


Verot voitoiksi

Kiristyvät ympäristösäädökset ja lait edellyttävät voimalaitoksia hyödyntämään ja kierrättämään polttoprosessin sivutuotteet. Tuhkan läjittämisestä kaatopaikoille aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia energiantuottajille. Tuotteistamalla rakeistettu tuhka ja myymällä se samoille metsänomistajille, jotka toimittavat polttoainetta voimalaitokselle, vaihtuvat kustannukset myyntivoitoiksi. Tuhkaraelannoite pystyy kilpailemaan hyvin teollisten metsälannoitteiden rinnalla. Tuhkarae tuotetaan lähellä metsänomistajia, eikä lannoitetta tarvitse kuljettaa kaukaa. 


Kestävää kehitystä


Kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä voi toteuttaa käytännössä hyötykäyttämällä tuhkaa metsälannoitteena. Ympäristö hyötyy eniten, kun kaatopaikkaläjitykset vähenevät ja ravinteet palaavat sinne mistä ne ovat peräisin.  Samalla tuetaan paikallista yhteisöä luomalla työpaikkoja ja edesautetaan koko paikkakunnan kestävää kehitystä. Paikallisenergian lisäksi valmistetaan paikallista ja luontoystävällistä lannoitetta. Ympäristöystävällisyys, yhteisöllisyys ja positiivinen julkisuus ovat vahvoja markkinointiargumentteja. 


Tehokas rakeistus

Tecwill-rakeistusjärjestelmä voidaan sijoittaa polttolaitoksen yhteyteen. Lentotuhka annostellaan tuhkasiiloista erikoissekoittimeen ruuvikuljettimilla. Tuhka sekoitetaan veden kanssa sopivaksi massaksi reseptin mukaisesti. Kostutettu tuhkaseos annostellaan lautasrakeistimelle, jossa rakeistus tapahtuu jatkuvana prosessina.

Tuhkarakeita voidaan terästää lisäravinteilla tarvittaessa. Sopiva lisäravinnekoostumus voidaan määrittää lannoitettavan maaperän tarpeen mukaan. Muodostuneet rakeet kuljetetaan hihnakuljetinjärjestelmällä välivarastoon, vaihtokonttiin tai suursäkitysasemalle, jossa ne ovat valmiina seuraavaa vaihetta varten.

 
 

 Ravinteiden ja biopolttoaineen kokonaiskierto uusiutuvan energian tuotannossa

  Ravinteiden ja biopolttoaineen kokonaiskierto uusiutuvan energian tuotannossa

Ota yhteyttä!

Täytä lomake ja lähetä yhteydenottopyyntö meille. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä: +358 10 830 2900, info@tecwill.com