Rakeistus ja sekoitus

Tecwill Granulators Oy:n tuotteet mahdollistavat teollisuuden sivuvirtojen tehokkaan käsittelyn ja uusiokäytön. Tarjoamamme tuotteet ovat tärkeä lisä asiakkaan liiketoimintaketjuun.


Rakeistus

Tecwill-rakeistusjärjestelmällä pystytään tehokkaasti rakeistamaan pölymäiset ja hienojakoiset teollisuuden sivuvirrat rakeeksi. Muodostettu rae pystytään joko palauttamaan normaaliin tuotantoprosessiin tai käyttämään hyödyksi uudessa tarkoituksessa. Paras rakeistusteknologia valitaan sivuvirtojen ja uusikäyttötavan mukaan.

Tarjoamme testirakeistuspalvelua asiakkaan materiaaleille/sivuvirroille. Testirakeistuspalvelun avulla varmistumme uusien materiaalien ja sivuvirtojen rakeistettavuudesta.  

Sivuvirtojen turhasta ja luontoa kuormittavasta kaatopaikkasijoittamisesta päästään eroon. Tehostetun tuotantoprosessin ansiosta uusiokäytetyt sivuvirrat generoivat positiivista, ympäristöystävällistä imagoa. Tuotantohävikki pienenee, syntyy myyntituloja ja säästetään kaatopaikkasijoituksen ympäristöverot ja käsittelymaksut.

Rakeistus

Sekoitus

Tecwill sekoitusjärjestelmät soveltuvat erilaatuisten materiaalien, massojen, tuhkien, lietteiden ja saastuneiden maa-ainesten sekoitukseen ja stabilointiin. Stabiloitu massa pystytään käyttämään jopa vaihtoehtoisena maanrakennusaineena tai loppusijoittamaan turvallisesti. Sivuvirtojen turhaa ja luontoa kuormittavaa kaatopaikkasijoittamista minimoidaan.

Sivuvirtaa uusiokäyttämällä pystytään säästämään väheneviä luonnonvaroja, sekä kaatopaikkasijoituksen ympäristöveroja ja käsittelymaksuja. Lisäksi yritys luo kestävää liiketoimintaa ja positiivista ympäristöystävällistä imagoa sekä kerryttää myyntituloja. 

Tecwill sekoitusasemat edustaa uudentyyppistä ajattelutapaa sekoituksessa ja stabiloinnissa. Sekoitusasema tehdään täysin valmiiksi tehtaalla ja toimitetaan asiakkaalle haluttuna ajankohtana. Asiakas voi tuotantotekijöiden tai markkinatilanteen muuttuessa siirtää aseman uuteen paikkaan.

Sekoittimet (7).jpg

Jälkikäsittely

Jälkikäsittely on oleellinen osa tuotantoa, ennenkuin rakeet ovat valmiina myyntiin ja uusiokäyttöön.  

Tuoreet rakeet voidaan kuivata erilaisilla teknikoilla. Kuivauslämmönlähde voi olla talteenotettua hukkalämpö, sähkölämmitin tai diesel/kaasu poltin. Tuoreiden rakeiden kuivaus onnistuu helpoimillaan altistamalla tuoreet rakeet ilmalle sopivan viipymäajan.   

Pintakuivuneet rakeet ovat valmiita seuraavaan jälkikäsittelyvaiheeseen; seulontaan. Seulontaratkaisu valitaan rakeen kovuuden ja halutun raekokojakauman mukaisesti. Hienoaines ja ylisuuret rakeet voidaan joko kierrättää takaisin tuotantoprosessiin tai johtaa irtoraelavalle. 

Rakeiden kuljetin ja säilytysratkaisut voidaan helposti räätälöidä asiakkaan tarpeen ja olemassa olevien tilojen mukaiseksi. Rakeidensäilytys voidaan toteuttaa konepajavalmiilla pystysiiloilla tai jopa kevyt rakenteisilla pressuhalleilla. Raevarastosta rakeet lastataan kourma-autoon tai vaihtolavella joko kauhakuormalla tai raesyöttimillä.  

Jos rakeet halutaan suursäkittää, suursäkitysasema pystytään liittämään helposti rakeistusasemaan.


WillControl ohjausjärjestelmä

Tecwill:n kehittämä WillControl-järjestelmä on moderni ja helppokäyttöinen täysautomaattinen ohjausjärjestelmä Windows-ympäristössä. Järjestelmä käyttää hyväkseen uusinta väylätekniikkaa ja tiedonsiirtoa, mikä mahdollistaa järjestelmän luotettavan ja nopean toiminnan.

WillControl-järjestelmän avulla voidaan hallita koko rakeistus- ja sekoitusaseman valmistusprosessia suhteutuksesta tuotteiden laadunvalvontaan. Järjestelmä voidaan koota sopivista ohjelmamoduuleista asiakkaan käyttötarpeen mukaan. Ohjelma voidaan rakentaa esim. kierrätystuotteen tuotantoa tai varaallisen aineen stabilointia varten.

WillControl-järjestelmä voidaan joustavasti liittää asiakkaan tietojärjestelmiin, esim. laskutus, materiaalien hallintaohjelmiin. Järjestelmä tarjoaa monipuolisia raportointiominaisuuksia asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan

WillControl on EN-206 normiston mukainen ohjausjärjestelmä.

Willcontrol-järjestelmä mahdollistaa etäohjauksen internetin välityksellä. Operaattori voi käyttää Willcontrol-järjestelmää etätietokoneella.

Kaikkein kriittisimpiä tuotantoprosessin latteita voidaan valvoa HD-laatuisella kameravalvontajärjestelmällä. 


Konenäkö

Tecwill on kehittänyt konenäköjärjestelmän rakeiden laadun ja raekokoon tarkkailemiseksi rakeistuslautasella. Willcontrol-järjestelmä voidaan varustaa konenäköllä, jolloin rakeistusasema voidaan automatisoida täysin. Willcontroll-käyttöjärjestelmä konenäöllä operoi ja säätää rakeistusprosessia automaattisesti annetun raekokoon ja rakeen laatuun mukaisesti. 

Tecwill on ensimmäinen yritys, joka on kehittänyt täysin automaattisen ohjausjärjestelmän rakeistusasemille.

Tecwill:n konenäköjärjestelmä parantaa suorituskykyä ja pienentää rakeistusprosessin tuotantokustannuksia. Tecwill:n konenäkö on väsymätön ja täsmällinen työntekijä.

Tecwill konenäköjärjestelmä voidaan integroida myös olemassa oleviin rakeistuslaitoksiin.

Ota yhteyttä!

Täytä lomake ja lähetä yhteydenottopyyntö meille. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä: +358 10 830 2900, info@tecwill.com