Biotuhka - Arvokas luonnonlannoite

Jopa kuuden tukin verran lisää vuosikasvua hehtaarilta metsän kiertoajan loppuun saakka.


Biotuhkalannoituksella ylläpidetään luonnollista kiertoa

Puun kuori sisältää kaikki puussa olevat ravinteet ja mikro-organismit. Kun puut kuoritaan tehtaalla, eivät ravinteet ja mikro-organismit palaudu metsään. Valitettavan usein tuhka päätyy läjitykseen kaatopaikoille. Palauttamalla tuhka metsään on mahdollista vähentää maaperän köyhtymistä ja puuston kasvun heikkenemistä. Biotuhkassa on kaikki tarvittavat ravinteet puustolle oikeassa suhteessa- typpeä lukuun ottamatta.


Rakeistettu biotuhka on turvallista luonnolle, eläimille ja ihmisille

Levitettäessä rakeistettu tuhka asettuu hyvin maanpintaan, eikä jää lehdille ja oksille. Pintavedet eivät kuljeta rakeita alapuolen vesistöihin, vaan rakeet hajoavat hitaasti maaperään. Tuhka on luontoystävällinen ja turvallinen lannoite metsiin ja pelloille. Se ei aiheuta vaaraa tai haittaa luonnolle, eläimille tai ihmisille, kun tuhkan koostumus pysyy säädettyjen raja-arvojen sisällä.


Biotuhkalannoitus on yksi tuottavimmista investoinneista metsänomistajille

Tuhka on tunnetusti hyvä lannoite. Se sopii erityisesti soisille fosforin ja kaliumin puutteesta kärsiville sammalmetsämaille, joissa on runsaasti typpeä ja maaperä on hapanta.

Tuhkarakeiden ravinnekoostumus voidaan määrittää lannoitettavan maaperän tarpeen mukaan, jolloin tuhkalannoitus soveltuu myös kangasmetsiin.

Tuhkalannoituksella pystytään lisäämään puuston kasvua keskimäärin 7,0 m3 / hehtaari ja sekä parantamaan puun laatua. Tuhkalannoituksen hyötyvaikutukset ovat pitkäaikaisia, jopa 30 – 40 vuotta.

Valtio tukee kestävää metsätalouden harjoittamista KEMERA-tuella, jota voi hakea metsän tuhkalannoitukseen. Sivun alareunassa lisätietoa.


Rakeistettu biotuhka on helppo levittää

Rakeistettu tuhka on helppo ja nopea levittää pelloille ja metsiin käyttämällä samoja levityslaitteita kuin maa- ja metsätalouslannoitteita levitettäessä.

Tuhkarae pystytään levittämään tarkasti ja hallitusti suunnitellulle alueelle. Tuhkaraelannoituksessa ei tule pölyhaittoja, eikä tuuli levitä tuhkaa hallitsemattomasti.

Lue lisää »


Valtion KEMERA-tuki kestävään metsätalouden harjoittamiseen »

Metlan opas - Tuhkan käyttö metsälannoitteena »

Ota yhteyttä!

Täytä lomake ja lähetä yhteydenottopyyntö meille. Asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä.

Voit olla meihin myös suoraan yhteydessä: +358 10 830 2900, info@tecwill.com