Blandning och stabilisering av askor till säkert återvinningsmaterial

Den aska som uppstår vid blandförbränningen av fossila och förnybara bränslen kan återanvändas i trafikleds-, fält- och mark- och anläggningsbyggande. Aska kan ersätta icke förnybara och dyra naturresurser. Till följd av nyttoanvändningen blir energiproducenternas miljöbelastning avsevärt mindre och det blir inga deponeringskostnader och - skatter.

Vi hjälper energiproducenterna att utveckla hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja sidoströmmar. Nyttoanvändning av aska vid jordbyggnad kräver bildandet av en hel affärsverksamhetskedja.


Problem blir möjlighet

Hårdare miljölagstiftningar och lagar kräver att kraftverkena skall utnyttja och återanvända de sidoprodukter som uppstår i förbränningsprocessen. Att deponera aska medför extra kostnader. Den stabiliserade askmassan kan användas som alternativt jordbyggnadsmaterial eller slutförvaras på ett säkert sätt. Värdelöst askavfall blir ett kommersiellt värdefullt material som är ett lockande alternativ för jordbyggare. Med hjälp av återvinningsmaterialproduktion förvandlas kostnader och skatter till vinst.


Säkert och ansvarsfullt

Onödig och miljöbelastande deponering av sidoströmmar minimeras. Återanvändning av sidoströmmar sparar begränsade naturresurser, eftersom nybyggnadsmaterialet från kraftverket ligger närmare byggnadsobjektet än den lokala grusgropen. Därför blir det mindre dyr och störande lastbilstrafik. Användningen av återvinningsmaterial har undersökts mycket och materialen har visat sig vara säkra. Det finns ett instruktions- och kontrollsystem för verksamheten - i nedre kanten av sidan finns en länk till Handbok om askbyggande.


Grundlig hantering

Tecwill har utvecklat en COBRA-specialmodell för stabilisering av olikartade massor, askor och problemavfall. Aska blandas till en säker massa med lämpliga tillsats- och bindemedel och eventuellt med andra sidoströmmar från industrin.

COBRA representerar ett nytt tankesätt inom blandning och stabilisering. Blandningsstationen görs helt färdig i fabrik.
 

 Askflöde från energiindustri

Askflöde från energiindustri