Ore och sidoströmmar

Gräv mindre, producera mera

Vi erbjuder kompletterande affärsverksamhet för att utnyttja gruvornas sidoströmmar som innehåller värdemetaller. Vår blandnings- och granuleringsteknologi lämpar sig för behandling av finfördelade och pulverformiga sidoströmmar från gruvindustrin. Med lösningen som består av Tecwill Granulators OY:s tjänster och produkter kan ni öka gruvans produktivitet genom att återföra den värdefulla metallhaltiga sidoströmmen tillbaka till produktionsprocessen. På detta sätt skapar vi en säker och miljövänlig verksamhetsmodell och minskar miljöbelastningen.

Att återföra den finfördelade malmen tillbaka till produktionsprocessen

Att återföra den finfördelade malmen tillbaka till produktionsprocessen


Kontakta oss så löser vi ert problem tillsammans.

Kontaktuppgifter