Granulering av aska – miljövänlig affärsverksamhetsmöjlighet

Energiproducenterna söker nya användningsmöjligheter för förbränningsprocessens sidoströmmar. Deponering av aska är inte mera ett beaktansvärt alternativ.

Näringsrik flygaska är ett utmärkt skogsgödselmedel och nu har miljöindustrin en bra möjlighet att utvidga sitt serviceutbud med behandling av bioaska och skogsgödsling. Energiproducenterna och skogsägarna köper gärna totaltjänster. Vi hjälper miljöindustrin att skapa en hållbar affärsverksamhet genom att utnyttja sidoströmmar från energiproduktion. Nyttoanvändning av bioflygaska är inte bara granulering av pulverformig flygaska utan också en hel rad olika funktioner och tjänster.
Kontakta oss så utvidgar vi verksamheten tillsammans.

Kontaktuppgifter »
 

Askgödsling kompletterar biomassans kretslopp. 

Askgödsling kompletterar biomassans kretslopp.


Metlas handbok Aska som skogsgödsel